En systemvetenskaplig utbildning som leder bland annat till yrken som systemutvecklare, programmerare, designutvecklare men även systemutvecklare för IT-strateg och databasmanager.

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet ger bred kompetens inom ämnet data- och systemvetenskap.
Utbildningen lär ut teorier och metoder för konstruktion av dataprogram och utveckling av datasystem. Centralt för utbildningen är olika program- och systemutvecklingsmetoder eftersom systemutvecklare måste kunna hantera olika slags system för att betraktas som en kvalificerad och skicklig systemutvecklare. Dessa metoder används för att utveckla avancerade och användbara datasystem.

För systemvetenskapliga kandidatprogrammet är huvudämnet systemvetenskap (90 högskolepoäng).
Biämnen är databasteknik (30 högskolepoäng), människa-datorinteraktion (MDI), IT-rätt, Logik och Matematik (30 högskolepoäng). Inriktning på programmet utgörs av det samhällsvetenskapliga ämnesvalet där studenterna fritt får välja mellan olika samhällsvetenskapliga ämnen (30 högskolepoäng).

Utbildningen lär ut tekniker, metoder och programmering. Som instrument för att utveckla system ingår olika programmeringsmetoder men även tekniker som databaser och webb/Internet.

Du får lära dig hur datorer och nätverk fungerar och olika principer för programmeringsspråk, t ex procedurell programmering, objektorienterad programmering (C#) samt tekniker som används vid webbprogrammering.

Information och kunskap kan representeras på många sätt och lagras i olika slags databaser. Under utbildningen lär du dig att konstruera och hantera relationsdatabaser, ”content management system”, webbcentrerade- och objektorienterade databaser.

Kunskaper om systemutveckling, programmering och databaser utgör grunden för vidareutveckling inom området Internetbaserade system (dataprogram som samverkar över Internet).

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. En del av kurserna ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter, PM och uppsats.

Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter. På avklarade kurser ges betyget Godkänd eller Väl godkänd.

Systemvetenskapliga kandidatprogrammet är uppbyggt på följande sätt:

Första året ges en introduktion till ämnesområdet omfattande systemutveckling, procedurell- och webbprogrammering samt multimedia och databaser såsom relationsdatabaser och content management system (CMS). Dessutom ges baskunskaper i matematik vilket förtydligar datorns arbetssätt och introduktion till människa-datorinteraktion (MDI).

Under andra året studeras ett samhällsvetenskapligt ämne såsom ekonomi (för arbete inom företag/organisation), statistik (för arbete med datamining), pedagogik (för blivande IT-lärare/pedagoger), psykologi (för arbete med gränssnittsdesign), kulturgeografi (för arbete med GIS/digitala kartor), statsvetenskap (för arbete vid kommunala och statliga verksamheter), media- och kommunikationsvetenskap (bra för multimedia/presentationer och arbete som informatör/ IT-strateg) med mera. Även IT-rätt, och logik samt datasäkerhet studeras.

Tredje året ger kunskaper om objektorienterad programmering och systemutveckling, nätverk och Internet, datamining och warehouses samt nätverkscentrerade databaser.