Är du intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med mycket goda framtidsutsikter? Vill du studera på en utbildning som ger en av Sveriges högsta ingångslöner? Då är kandidatprogrammet i systemvetenskap något för dig!

Utbildningen ses av många som en ingenjörsutbildning, vilket det dock inte är. Kandidatprogrammet i systemvetenskap omfattar inte den mängd matematik som krävs för att utexaminerade skall kunna kalla sig ingenjörer. Istället finns en tydlig fokus på att kombinera det tekniska med det tvärvetenskapliga, dvs. att beröra samtliga delar inom systemutvecklingens livscykel. Fokus inom programmet ligger dock på design och programmering. Vad är då ”systemutvecklingens livscykel”? Det finns många teorier kring vad som bör ingå i modern systemutveckling. Rent generellt så kan utvecklingen delas upp i fyra större faser:

  1. Kravspecifikation
  2. Design
  3. Implementering (programmering)
  4. Testning

Som student kommer man i ständig kontakt med samtliga faser, eftersom utbildningen präglas av projektarbeten som löper parallellt med den övriga undervisningen. Projektarbetena grundas på att man skall strukturera upp problem enligt givna metoder för att sedan enkelt kunna lösa dem. På så sätt kombineras teori med praktik. Några konkreta områden som utbildningen berör:

  • System- och programutveckling – För att skapa bra system krävs det en del struktur. Denna struktur fås genom att man visuellt planerar systemet innan själva programmeringen tar vid. Görs detta korrekt skall sedan programmeringen vara relativt smärtfri. Inom utbildningen behandlas detta med hjälp av UML, som är en syntax för den visuella planeringen. Den programmeringsteknik som gås igenom är objektorienterad programmering och programmeringsspråket är C#.
  • .NET-plattformen – I utbildningen är det mycket fokus på programmering i .NET-miljö, vilket verkar vara det hetaste ute på marknaden just nu! Studenterna får lära sig att konstruera egna Windows-applikationer och webbapplikationer.
  • Databaser – All information måste sparas någonstans. Detta görs i databasen och genom programmet får studenterna lära sig att hantera denna information. Dels genom traditionella SQL-satser och dels genom att inom programmeringen modifiera lagring av information.
  • Interaktion mellan människa och dator, användarvänlighet – Många system som idag skapas har dålig, eller ingen fokus på hur människan interagerar med en dator. De flesta har säkert någon gång blivit frustrerade vid t.ex. biljettbokning eller vanligt surfande på en hemsida. För att undvika dessa missförstånd ingår denna typ av psykologi i programmet.
  • Informations- och IT-säkerhet – Att hålla informationssystem säkra från hot och risker är en viktig aspekt inom systemvetenskapen. Därför får studenterna lära sig grunderna i informationssäkerhet genom övningar på föreläsningarna och ett projektarbete där studenterna får komma i kontakt med näringslivet. Kursen är väldigt verklighetstrogen och praktisk.

Hoppas detta har givit dig en klarare bild kring vad systemvetenskap i Uppsala innebär. Har du funderingar eller frågor så kika gärna på fliken Vanliga frågor eller maila utbildning@systemvetenskap.nu

 

Mathilda Piirainen Sebastian Holmgren
Ordförande utbildningsutskottet Vice ordförande utbildningsutskottet