Fredrik Lindell Anton Lönnebo
Vice ordförande Ordförande

Utbildningsutskottet är ett av föreningen Uppsala Systemvetares fem utskott som arbetar med att utveckla och ansvara för föreningens kontakter med Uppsala Universitet och Institutionen för Informationsvetenskap, som är vår institution. Utbildningsutskottet fungerar som länken mellan studenterna och universitetet och bevakar studenternas rättigheter, samt arbetar med att förbättra studiemiljön för studenterna. Utbildningsutskottet arbetar också med att öka kontakten med näringslivet inom utbildningens ramar. Utskottet samarbetar även med institutionen och fakulteten.

Vi jobbar även med att intresserade parter ska kunna komma och ge oss hjälp i form av gästföreläsningar och andra motiverande events. Utbildningsutskottet strävar också efter att kunna bistå med studenter från högre kurser till hjälp vid undervisning för studenter vid lägre årskurser.

Vi på utbildningsutskottet har även hand om många andra projekt som indirekt främja alla studenter som läser till systemvetare. Några exempel på projekt som vi driver är:

  • Programmeringsstugan
  • Kurs i f#
  • Mentorskap
  • Kontakt med nya studenter inom diverse former
  • Kontakt med Alumner

Suppleanter:

För att bli medlem i vårt utskott kontakta oss via mail eller gå direkt med i vår Facebook grupp.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/274402802581192/?fref=ts
Epost: utbildning@systemvetenskap.nu
För att kunna bli medlem i våra utskott måste du vara medlem i vår förening. Läs mer om hur du blir medlem under fliken ”Bli medlem