styrelsen-005

Henrik Englund Carl Nordefjäll
Ordförande Vice ordförande

Näringslivsutskottet verkar som en brygga mellan Uppsalas systemvetare och näringslivet. Utskottet finns till för att du som systemvetare i Uppsala ska få värdefulla kontakter under din studietid. Vi ansvarar för föreningens kontakter med näringslivet där vi utvecklar etablerade samarbeten och skapar nya samarbeten med företag och organisationer. Vi skapar också tillsammans med företag och organisationer allt från event och föreläsningar till annonser och företagsbesök. Allt för att främja studenterna under studietiden.

Kontakten med näringslivet under studietiden inspirerar studenter och ger en bra inblick i arbetslivet och ger kunskaper inom de områden studierna berör.

Suppleanter:
Martin Stenberg
Philip Öhlund

För att bli medlem i vårt utskott kontakta oss via mail eller gå direkt med i vår Facebook grupp.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/186855478015349/?fref=ts
E-post: naringsliv@systemvetenskap.nu
För att kunna bli medlem i våra utskott måste du vara medlem i vår förening. Läs mer om hur du blir medlem under fliken ”Bli medlem