styrelsen-004

Linus Huzell Josefin Sandberg
Vice ordförande IT-utskottet Ordförande IT-utskottet

It-utskottet är det utskott som sköter utveckling och underhåll av hemsida, server och maillistor. Utskottet arrangerar även den populära proggpuben där föreningens medlemmar träffas under lättsammare former för att programmera. En ny version av hemsidan har just lanserats, vilket kommer att underlätta uppdateringar och åtkomsthantering av hemsidan samt ge en bättre översikt över vad som händer i föreningen just nu.

Suppleanter:
Moa Frykholm
Philip Öhlund

För att bli medlem i vårt utskott kontakta oss via mail eller gå direkt med i vår Facebookgrupp.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/329070857125735/?fref=ts
E-post: it@systemvetenskap.nu
För att kunna bli medlem i våra utskott måste du vara medlem i vår förening. Läs mer om hur du blir medlem under fliken ”Bli medlem