Välkommen till extrastämma!

Dag: 28 september
Tid: 18:15
Plats: A114

På höstens extrastämma kommer vi ha fyllnadsval för vice ordförande i IT-utskottet. Posten utses genom röstning. Som medlem i föreningen kan du även lägga in motioner som tas upp på stämman. I regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor. Anonyma motioner kommer inte behandlas!

Nomineringar och motioner inför vårstämman sker via mail till valberedningen@systemvetenskap.nu och ska vara styrelsen till handa senast 21 september. Glöm inte att du kan nominera dig själv till fyllnadsvalet!

Mer information angående extrastämma dyker upp inom kort.

Välkomna!